Fonduri Structurale

  Structural Funds

   Misiune   |     Parteneri Oficiali   |     Activităţi şi Evenimente    |    Oferta de Training şi Consiliere   |    Resurse de Informare   |
     Prima pagină
   Beneficii membri
     Club StructuralFunds
     Publicaţii
     Buletin Informativ
     Revista Presei
     Link-uri utile
     Anunţuri utile
   Hartă site
     CONTACT


Evenimente curente:

 

    Programul Naţional de Formare

    Fonduri Europene post-aderare

 

    Calendar de desfăşurare

 

    Sesiuni de scurtă durată

 

    Cursuri online de medie durată

     post-universitare   

 

    Certificat de Absolvire în

      Managementul Proiectului    

 

    Program de Master "Integrare

     Economică Europeană" 

 

   Sesiuni regionale de training

     intensiv (la cerere) 

 

ARHIVĂ

Saloanele Regionale ale Proiectelor cu Fonduri Europene:

 

      Iaşi, 13-15 iunie 2007

 

      Braşov, 31 mai-2 iunie

 

      Timisoara, 26-28 aprilie

 

      Sibiu, 18-20 aprilie

 

ŞCOALA de VARĂ

a Managerilor de Proiect şi Experţilorîn proiectele cu Fonduri Europene

 

     SOVATA,  30 aug.-2 sept.

 

     CONSTANŢA, 5-10 iulie

 

Module intensive de training

     BUCUREŞTI, martie 2007

DEZBATERI PUBLICE REGIONALE

 

     Arad, 19 ianuarie

 

     Oradea, 9 februarie

 

     Braşov, 16 februarie

 

     Tg. Mureş, 17 februarie

 

     Zalău, 19 februarie

 

Alte evenimente şi acţiuni (2006)

 

Noutăţi:   Programul Naţional de Formare a Experţilor şi Consultanţilor în Proiectele cu Fonduri Europene"

Membri

 

Programul CLUB  www.STRUCTURALFUNDS.RO

Pachet de beneficii pentru membri

 

Iniţiativa creerii paginii de internet www.StructuralFunds.ro a aparţinut Casei Europei “EUROLINK”, în urma organizării ciclului itinerant de sesiuni de training şi consultanţă privind accesarea şi gestionarea Fondurilor Structurale, încă din luna martie 2006. (www.HouseofEurope.ro)

 

Acest instrument practic de lucru vine în sprijinul mediului de afaceri şi comunităţilor locale interesate să participe în programe finanţate prin Fondurile Europene, facilitând accesul membrilor programului Club StructuralFunds.ro la următorul pachet de beneficii:

 

1.     Ghidul “GHID EXPLICATIV al ABSORBŢIEI şi GESTIONĂRII FONDURILOR STRUCTURALE - sintetizează într-un format condensat, flexibil şi pe înţelesul tuturor toate etapele principale, absolut necesare atât unui expert din cadrul autorităţilor publice care vor gestiona Fondurile Structurale, cât consultanţilor, operatorilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale care intenţionează să depună proiecte pentru solicitarea de finanţare a programelor cu Fonduri Structurale şi de Coeziune.

 

2.    Carta Albă a Concurenţei şi Competitivităţii pentru perioada 2006-2008 – document de poziţie în versiune engleză şi română, ce sintetizează concluzii şi recomandări practice în acest domeniu vital pentru integrarea agenţilor economici în Piaţa Unică Europeană.

 

3.     Abonament la Newsletter-ul Platformei CEFTAC – publicaţie electronică conţinând informaţii actualizate privind acţiunile şi iniţiativele Casei Europei şi Platformei CEFTAC, în special cele dedicate mediului de afaceri şi comunităţilor locale.

 

4.    Şedinţă iniţială gratuită, oferită de consultanţii Reţelei Naţionale, de orientare şi consiliere pentru stabilirea eligibilităţii, conformităţii şi obiectivelor previzionate ale proiectului, a procedurilor de lucru cu autorităţile şi consorţiul de consultanţă, precum şi a relaţiilor contractuale cu partenerii  din consorţiu în vederea elaborării şi prezentării proiectului.

 

5.    Listarea numelui companiei/organizaţiei pe pagina de Clubului StructuralFunds.ro, în sectiunea dedicată oportunităţilor de afaceri şi stabilirii compoziţiei consorţiilor de parteneri eligibile şi reprezentative pentru proiectele cu Fonduri Structurale.

 

6.    Reducere de 5% la costul Programului Universitar de Medie Durată pentru Formarea Consultanţilor şi Experţilor în managementul proiectelor cu Fonduri Europene (3 luni, on line), soldat cu Certificat de Absolvire eliberat sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

 

7.    Acces gratuit la resursele de informare ale Casei Europei, incluzând materialele de training, bibliografia şi prezentările lectorilor invitaţi la sesiunile de training şi consultanţă.

 

8.    Transferarea unui număr de credite către cursurile din cadrul la Programului de Master „Integrare Economică Europeană” al „Universităţii Gheorghe Cristea” pentru absolvenţii programului universitar on-line cu durata de 3 luni, organizat de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Universitatea „Gheorghe Cristea”.

 

9.        Condiţii preferenţiale de înscriere la modulele specializate de training intensiv pe domeniile tematice de expertiză în accesarea şi gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune organizate de Casa Europei, cu acordare de discount de 15% din costul participării la minim trei module.

 

Calitatea de membru al Programului CLUB StructuralFunds.ro se obţine prin completarea Cererii de Adeziune şi este valabilă pentru o perioada de minim 6 (şase) luni calendaristice.

 

Contribuţia bănească aferentă afilierii (membership fee) este în valoare de 175 RON (1.750.000 lei vechi) pentru o perioadă de 6 luni, iar achitarea se face în baza Facturii Pro-forma transmisă în urma înregistrării Cererii de Adeziune (doc. Word). În cazul opţiunii pentru o afiliere pe durata unui an, se aplică o reducere de 15% pentru recompensarea fidelităţii.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel./fax: (021) 230.49.97 sau e-mail: info@structuralfunds.ro ; eurolink@b.astral.ro   

 

Parteneri
şi Sponsori:

  

 

 

 

 

 

 

NESTOR NESTOR

DICULESCU

KINGSTON

PETERSEN

 

 

 

HAHUI şi Asociaţii

Avocaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO MARKET

OFFICE

 

 

 

 

 

 

 

 Parteneri media

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pagină realizată de EUROLINK-Casa Europei, cu sprijinul Agenţiei Phaeton Gala
web design: Biroul de imagine SRL