Fonduri Structurale

  Structural Funds

   Misiune   |     Parteneri Oficiali   |     Activităţi şi Evenimente    |    Oferta de Training şi Consiliere   |    Resurse de Informare   |
     Prima pagină
   EU-RO Clearing Funds
     Club StructuralFunds
     Publicaţii
     Buletin Informativ
     Revista Presei
     Link-uri utile
     Anunţuri utile
   Hartă site
     CONTACT
 

Evenimente curente:

 

    Programul Naţional de Formare

    Fonduri Europene post-aderare

 

    Calendar de desfăşurare

 

    Sesiuni de scurtă durată

 

    Cursuri online de medie durată

     post-universitare   

 

    Certificat de Absolvire în

      Managementul Proiectului    

 

    Program de Master "Integrare

     Economică Europeană" 

 

   Sesiuni regionale de training

     intensiv (la cerere) 

 

ARHIVĂ EVENIMENTE

Evenimente anuale:

 

 

Forumul Civic si de Afaceri pentru stimularea absorbtiei Fondurilor Europene

 

 

 

Ziua Europeana a Concurentei si Competitivitatii in Romania

     

Saloanele Regionale ale Proiectelor cu Fonduri Europene:

 

      Iaşi, 13-15 iunie 2007

 

      Braşov, 31 mai-2 iunie

 

      Timisoara, 26-28 aprilie

 

      Sibiu, 18-20 aprilie

 

ŞCOALA de VARĂ

a Managerilor de Proiect şi Experţilorîn proiectele cu Fonduri Europene

 

     SOVATA,  30 aug.-2 sept.

 

     CONSTANŢA, 5-10 iulie

 

Module intensive de training

     BUCUREŞTI, martie 2007

DEZBATERI PUBLICE REGIONALE

 

     Arad, 19 ianuarie

 

     Oradea, 9 februarie

 

     Braşov, 16 februarie

 

     Tg. Mureş, 17 februarie

 

     Zalău, 19 februarie

 

Alte evenimente şi acţiuni (2006)

Noutăţi:   Programul Naţional de Formare a Experţilor şi Consultanţilor în Proiectele cu Fonduri Europene"

DEZBATERE PUBLICĂ

“Şansa modernizării judeţului Arad

şi a realizării unei economii sociale de piaţă

prin absorbţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune”

 

Sediul Consiliului Judeţean Arad

19 ianuarie 2007


Eveniment organizat cu sprijinul

Consiliului Judeţean Arad

şi al Instituţiei Prefectului Judeţului Arad

în cooperare cu

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea"

Societatea de Avocaţi "Hahui şi Asociaţii"

 


Sponsori:

Agenţia de PR & Lobby

Agenţia de Consultanţă


Agenda evenimentului

 

1. La sediul Consiliului Judetean Arad

Dezbatere Publica: “Sansa modernizarii judetului Arad si a realizarii unei economii sociale de piata prin absorbtia Fondurilor Structurale si de Coeziune”

 

9:30 – 10:00 Mesaje de salut din partea autoritatilor publice centrale, judetene si locale

 

10:00 – 12:30 Desfasurarea Dezbaterii Publice

  • Prezentarea pe scurt a noului pachet legislativ comunitar cu privire la Fondurile Structurale – sugestii si recomandari pentru imbunatatirea implementarii procesului de accesare/gestionare a Fondurilor Structrurale;

  • Oportunitatile oferite de programele operationale in favoarea relansarii socio-economice si a integrarii judetului Arad in noua Piata Unica – rolul jucat de autoritatile de management si cele intermediare in operationalizarea programelor cu Fonduri Structurale;

  • Proceduri tehnice si modalitati de lucru cu agentiile de consultanta si subcontractorii – demararea dosarelor tehnice si elaborarea proiectelor;

  • Importanta formarii unor consortii parteneriale auto-sustenabile, viabile si cu efecte multiplicative pe termen mediu si lung;

  • Semnificatia consultarii beneficiarilor directi si rolul organizatiilor societatii civile in asigurarea legitimitatii si bunei derulari a proiectelor;

  • Asigurarea co-finantarii prin sprijinul institutiilor financiar bancare si antrenarea sprijinului autoritatilor judetene si centrale;

  • Transpunerea strategiei de comunicare si relatii publice – riscuri, puncte critice si avantaje ale realizarii unei relatii optime intre autoritati – contractanti – beneficiari directi – mass media;

  • Prezentarea Programului National de Formare a expertilor si consultantilor in domeniul Fondurilor Structurale – rolul cooperarii cu mediul academic si institutele de cercetare

Conferinta de Presa destinata lansarii Punctului de Informare si Consiliere zonala din cadrul Retelei Nationale EUROLINK.

 

2. La Hotelul MAXIM  

 

13:00 – 13:30 Vizitarea Punctului de Informare si Consiliere al Retelei Nationale, gazduit de Agentia de Consultanta “Structural Consulting”.

 

13:30 – 14:30 Cocktail in onoarea invitatilor si participantilor

 

14:30 – 17:00 Runde de orientare si consiliere personalizata, sustinute de invitatii de la Bucuresti.


Comunicat de presa

Bucuresti, 21 ianuarie 2007

 

TRANSPARENTA SPORITA, DISCIPLINA si COERENTA
pot fi cheia unei absorbtii cat mai bune a Fondurilor Structurale
- primele rezultate ale consultarii publice

a beneficiarilor procesului in curs -

 

In cadrul unei Dezbateri Publice asupra accesarii si gestionarii Fondurilor Structurale, organizata de EUROLINK-Casa Europei vineri, 19 ianuarie la Arad, in prezenta Presedintelui Consiliului Judetean ARAD,  Dl Iosif MATULA si a SubPrefectului Judetului ARAD, Dna Carmen ILEA, cei 70 de participanti reprezentand primariile, sistemul bancar, agentii guvernamentale, mediul de afaceri, IMM si societatea civila au avansat cateva observatii critice, propuneri si sugestii importante ce vor transmise prin coalitia neguvernamentala de monitorizare, comunicare si evaluare a procesului - initiata de EUROLINK - catre ministerele relevante  si Comisia Europeana.

 

1. Este imperios necesara stabilirea de Birouri Unice pentru, pe de o parte, reducerea explicita a timpului afectat eliberarii avizelor pretinse pentru depunerea viitoarelor proiecte, iar pe de alta parte, pentru avizarea in sine a acelor proiecte co-finantate cu Fonduri Structurale. 
 

2. Li se cere, de catre beneficiarii potentiali si de catre sectorul bancar motivat sa sprijine co-finantarea, in ansamblu, consiliilor judetene formarea unui birou/echipe/structuri administrative-manageriale interne, apt sa urmareasca indeaproape etapele urmate de proiecte de la idee la aprobarea finala. Pentru eficacitate si coerenta, decizia ar merita sa fie promovata prin hotarare de Guvern.


3. Agentiile de consultanta prezente solicita ferm ca, in spiritul transparentei si operativitatii impuse de noua apartenenta la UE, ca cel putin drafturile viitoarelor Ghiduri ale Solicitantului in baza carora se vor depune cererile de finantare.
 

4. In corpore, participantii au delegat pe organizatorii evenimentului sa reclame agentiilor de management si, in speta, Ministerului Integrari Europene (ce ar urma sa devina in mod logic un minister al afacerilor europene), o Lista-cadru definitiva a pasilor, de urmat de catre solicitantii de fonduri, cat si a documentelor juridice pe care trebuie sa se sprijine intregul proces, in materie de achizitii publice, ajutoare de stat, parteneriat public-privat etc.

 

La lucrari a participat Dna Corina COSTEA, Sef Serviciu, Directia Certificare si Plati Programe din cadrul Ministerului Integrarii Europene, care a prezentat ultimele noutati si initiative in domeniu, inclusiv pregatirea unei hotarari de guvern care se refera la regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale prin programele operationale. Prin aceasta HG ar putea fi recunoscute ca eligibile urmatoarele cheltuieli efectuate inainte de semnarea acordurilor de finantare intre Autoritatile de management/Organismele Intermediare si beneficiari: cheltuieli cu avize, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, costuri pentru expertiza tehnica si financiara pentru pregatirea proiectelor, achizitia de terenuri.

 

In cadrul aceluiasi eveniment, a fost inaugurat Punctul de Informare si Consiliere gratuita al Retelei “EUROLINK”, facut posibil cu sprijinul agentiei de profil Structural Consulting din Arad si a fost anuntat calendarul programelor de training si a cursurilor post-universitare  destinate la nivel national sa formeze consultantii si expertii in Fonduri Structurale si de Coeziune, un program educational declansat in parteneriat cu Universitatea Romana de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” si Societatea de Avocati “HAHUI si Asociatii”.

 

Pentru informatii suplimentare si programari pentru consiliere gratuita, puteti contacta Secretariatul Punctului de Informare la tel./fax: 0257/210464 sau e-mail: office@structuralconsulting.eu. Pentru inscriere la programele de formare in domeniul Fondurilor Structurale, va rugam sa contactati Secretariatul Casei Europei la adresa de e-mail eurolink@b.astral.ro.

 

Secretariatul EUROLINK-House of Europe
Tel/fax: (021) 230 49 97 intre orele 10 -14.30
E-mail:
eurolink@b.astral.ro 
Internet:
www.HouseofEurope.ro

 
 Parteneri media

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de EUROLINK-Casa Europei, cu sprijinul Agenţiei Phaeton Gala
web design: Biroul de imagine SRL